Новини

Парламентът ратифицира изменение на кредитното споразумение между ЕИБ и България

Парламентът ратифицира Изменение №1 на Кредитно споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране на фондовете на ЕС 2007 – 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка. Договорът е сключен на 14 декември 2007 г. с цел осигуряване на необходимия финансов ресурс за национално съфинансиране на проектите, изпълнени със средства от структурните и кохезионния фонд на ЕС за периода 2007 – 2013 г. Разпределените от ЕИБ до момента средства по кредитното изменение са в общ размер 561 420 282 евро. Общата усвоена сума по заема е 447 154 136 евро. Изменението цели удължаване сроковете за усвояване, преразпределение и връщане на парите по кредита.