Новини

Започна разглеждането на концепциите на кандидатите за главен архитект на София от комисията за избор

Росица Георгиева Започва разглеждането на концепциите на кандидатите за главен архитект на София от комисията за избор. Това става след като днес в Столична община бяха отворени концепциите на кандидатите. Всеки един от участващите в конкурса разгледа документите си след отварянето на пликовете и се подписа, че е запознат с това каква е процедурата и критериите, по които ще бъдат оценявани предложените концепции. В тях кандидат-главните архитекти трябва да представят познания в нормативната уредба, която регламентира устройството на територията и инвестиционното проектиране и строителството, познания в структурата на общината, да има представен модел за взаимодействие между направление „Архитектура и градоустройство” и останалите направления в СО. Кандидатите трябва да представят визия за оптимизиране на ръководеното от тях направление, трябва да имат визия за развитие на електронните услуги на общината в дейността на направлението, да представят план за развитие на дигиталния архив на направлението. Кандидатите, чиито концепции отговарят на критериите и бъдат допуснати до следващия кръг от конкурса, ще трябва да се явят на интервю на 28 и 29 март в СО. На 29 февруари ( понеделник) кандидатите за главен архитект на София ще бъдат представени публично в сградата на Съюза на архитектите в България от 9.00 ч. Всеки от кандидатите ще има на разположение 15 минути, за да представи своята визия за развитие на София. А в следобедните часове участниците ще отговарят на въпроси на граждани.