Новини

СО обяви поръчка за почистване на р. Искър

Столичната община обяви обществена поръчка за почистване на речното корито на р. Искър. Търгът е разделен на две обособени позиции. Първата включва почистване на речното корито на р. Искър за осигуряване на пропусквателната способност от 120м3/сек в участъка от края на 500-метровия участък под язовирната стена на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София” ЕАД. Втората обхваща трасето от края на първата позиция до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосе. Общата стойност на поръчката е 3 557 905 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават само за една позиция. Критерият за избор е най-ниска цена. Крайният срок на получаване на предложения е 5 април т.г.