Новини

ЕК прие план за действие за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Днес Европейската комисия прие план за действие във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС и за засилване на ролята на Съюза в борбата с тези незаконни дейности в световен мащаб. Амбициозният план за действие мобилизира всички инструменти на ЕС в областта на дипломацията, търговията и сътрудничеството за развитие за борба с една от най-доходоносните в последно време престъпни дейности в света. През последните години се наблюдава драстично увеличение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Изчислено е, че между 8 и 20 млрд. евро годишно преминават през ръцете на занимаващи се с такъв вид трафик организирани престъпни групи, което нарежда тази дейност редом с трафика на наркотици, хора и оръжия. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна не само застрашава оцеляването на някои емблематични видове, но и подхранва корупция, води до жертви сред хората и лишава по-бедните общности от толкова необходимите за тях доходи. Той също така застрашава сигурността в Централна Африка, където военните и терористичните групировки финансират отчасти дейностите си чрез трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Планът за действие бе изготвен съвместно от основен екип, съпредседателстван от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, и с активното участие на комисаря по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица и комисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос. Федерика Могерини, заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, заяви: „Трафикът и бракониерството на екземпляри от дивата флора и фауна пораждат несигурност и нестабилност в някои страни и региони. Те могат да осигуряват средства на въоръжени групировки и да стимулират корупцията. Трябва да изградим стабилни партньорства с държавите по веригата на трафика — държавите на произход, на местоназначение и транзитните държави. ЕС е готов да работи с партньорите си, за да спре тази форма на трафик и да помогне на засегнатите общности“. Кармену Вела, комисар по околна среда, морско дело и рибарство, каза: „Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е голяма заплаха за нашето устойчиво бъдеще и ние трябва да се борим с него на няколко фронта. Ако сегашното положение се запази, родените днес деца ще бъдат свидетели на смъртта на последните диви слонове и носорози, преди да отбележат 25ия си рожден ден. В новия план за действие се подчертава нашият ангажимент за слагане на край на тази престъпна дейност, като се обединяват нашата политическа воля и действия на място“. ЕС е регион на произход, местоназначение и транзит за трафика на застрашени видове, което включва живи и мъртви екземпляри от дивата флора и фауна, части от тях или продукти, произведени от такива видове. През 2014 г. бяха убити повече от 20 000 слона и 1200 носорога, така че след години на възстановяване техните популации отново намаляват. Като най-голям международен донор ЕС подкрепя усилията за опазване на природата в Африка със 700 млн. евро за периода 2014—2020 г.