Новини

Владислав Горанов: Заемът към Фонда за гарантиране на влоговете бъде върнат

Заемът към Фонда за гарантиране на влоговете ще бъде върнат. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов. Той обясни, че голяма част от средствата на банка КТБ са изразходвани на етапа, когато са се случвали отпусканията на кредити без обезпечение.  По думите му, синдиците на банката отговарят за контрола по събиранията на задълженията към КТБ и тяхната работа може да се следи на страницата на фонда, където се публикува всяка седмица отчет на дейността им. Според Горанов вече има събрани около 10% от парите. Министър Горанов подчерта, че се водят преговори между фонда и банки за отпускане на нов кредит на ФГВБ за 600 милиона лева, като този ресурс ще се влее във фонда и може да послужи или за ликвидност или за връщане на парите на държавата. „Какъв ще бъде потенциалният размер на възстановяване на средства- по-скоро сме с песимистични очаквания. Не пестим нито време, нито средства да водим тежки съдебни дела за възстановяване на имуществото на банката”, каза Горанов.  Той обясни, че години наред хора от банката са работили на обратно- работили са срещу интересите на КТБ като са сключвали сделките така, че да не може да бъдат възстановени парите. "Мога да ви уверя, че обхватът на договора с Аликс Партнърс е повече от това, което предвижда законът", коментира още финансовият министър.