Новини

ЕК: България трябва да продължи усилено с реформите

България е необходимо да продължи усилено с реформите. Това се казва в доклад на Европейската комисия за страната ни, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите баланси у нас. Нестабилната нормативна уредба и ниското доверие в съдебната система възпрепятстват частните инвестиции, се казва в документа. Освен това корупцията продължава да буди значително безпокойство в България, а отговорът на националните органи продължава да бъде възпрепятстван от слаби и фрагментирани институции. Бавното изпълнение на реформите в областта на публичната администрация и електронното управление не позволява значителни подобрения в бизнес средата. Сред слабостите е посочена системата на обществените поръчки ограничават използването на европейските структурни и инвестиционни фондове. Недостатъчният достъп до финансиране и липсата на подходящи рамкови условия за инвестиции в научни изследвания и развойна дейност възпрепятстват иновациите и конкурентоспособността. Забавянето на важни структурни реформи в ключови сектори като енергетиката би могло допълнително да възпрепятства конкурентоспособността.