Новини

Планът „Юнкер” е мобилизирал инвестиции в размер на 61,5 млрд. евро до момента

В България вече се реализират проекти за финансиране на малки и средни предприятия

Мирослав Еленков До началото на февруари по плана „Юнкер“ е одобрено финансиране в размер на 9 млрд. евро, което е мобилизирало инвестиции за 61,5 млрд. евро. Това каза зам.-министърът на финансите Карина Караиванова по време на конференцията „План за инвестиции за Европа“, известен още като плана „Юнкер“. Форумът постави началото на редица събития в страната, които целят да се предостави ясна и точна информация за възможностите по плана за инвестиции. На събитието присъстваха Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България, Андреас Шварц – зам.-началник на кабинета на Кристалина Георгиева, Флавия Паланца – директор в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и Ева Паунова – евродепутат. „Одобрени са проекти в 22 държави, включително и в България“, отбеляза Караиванова. Андреас Шварц обясни, че целта е да бъдат мобилизирани над 315 млрд. евро частни инвестиции, които да бъдат активирани в допустими проекти. Шварц обобщи идеята на плана „Юнкер”, че „той предполага да се прави повече с по-малко пари“. По думите му стратегията е произлязла от едно простичко наблюдение – че въпреки високата степен на ликвидност в инвестиционните фондове, няма достатъчно капиталовложения. Андреас Шварц уточни, че недостигът в това отношение е около 230 млрд. евро годишно, а инвестиционните равнища в ЕС са с 15% по-малки от тези преди икономическата криза. Той завърши, че Европейският фонд за стратегически инвестиции полага усилия да привлича финансиране от частния и държавния сектор, а това означава откриване на нови работни места и повишаване на конкурентоспособността. „Това е началото на информационна кампания в цялата страна, която ще популяризира плана и той може да помогне на българските предприемачи, така че да се забърза растежът на европейската икономика“, посочи Огнян Златев. Според него през миналата година е започнало възстановяването на европейската икономика след финансовата криза, която Европа преживя. „Независимо от това устойчивостта на процеса на възстановяване все още не е в степента, която ние всички бихме искали да видим. Затова този план предлага системен подход за решаването именно на този проблем – създаването на европейски фонд за стратегически инвестиции с цел мобилизиране на мащабни средства, които да бъдат вложени в европейската икономика, създаване на европейски консултативен център по инвестиционните въпроси и на европейски портал за инвестиционните проекти и предприемане на широк спектър от инициативи за подобряване на инвестиционната среда“, поясни Златев. „Липсата на предварително регионално разпределение на плана „Юнкер“ предполага, че от него най-добре ще се възползват тези, които са най-активни и най-способни да представят най-добрите проекти за финансиране“, отбеляза той. „Ето защо ЕК обединява усилията си с групата на ЕИБ и с българското правителството. Това ще спомогне българският частен сектор да бъде поставен в най-добри условия и да се възползва от възможностите, които планът предоставя“, добави още ръководителят на Представителството на ЕК в България. „Страната ни има шанса да се превърне в дестинация за стартиращи предприятия на малки и средни компании. За да се случи това, българските предприемачи трябва да представят качествени проекти по плана „Юнкер”. Това заяви евродепутатът Ева Паунова. Тя отбеляза, че 90% от българската икономика са съставени от малки и средни предприятия и точно затова е важно в България да се привлекат повече търговски банки на местно ниво за партньори по плана за инвестиции, които да осигурят необходимото финансиране при много по-добри условия. Тя уточни, че страната ни вече има спечелени два такива проекта. Евродепутатът обърна внимание, че европейският икономически модел се променя в посока към повече финансови инструменти и по-малко фондове. Тепърва ще се появяват все повече финансови инструменти, като Европейският фонд за стратегически инвестиции, който управлява новия инвестиционния план за ЕС. По думите й това означава, че българският бизнес трябва да промени подхода си в посока на търсене на инвестиционно финансиране за иновативни проекти с висока добавена стойност, ако иска да е конкурентоспособен. Паунова поясни, че близо 80 хил. малки и средни предприятия ще могат да се възползват от вече мобилизираните над 60 млрд. евро в повече от 20 страни. България и планът „Юнкер“ За момента в България вече се осъществяват проекти по плана „Юнкер“. Две български банки са подписали споразумения и имат предоставени средства, с които да гарантират изгодни заеми за малки и средни предприятия. СИБАНК се очаква да раздаде над 100 млн. евро в изгодни заеми на поне 1000 малки и средни предприятия през следващите 3 години. Райфайзенбанк пък ще реализира схема за заеми за малки и средни предприятия за 35 млн. евро за иновации, нови стоки и услуги с висока добавена стойност. Общините и публичните компании също могат да кандидатстват за заеми при облекчени условия чрез плана за инвестиции, в случай че имат подходящи проекти. За тях е предвидена облекчена процедура, свързана с безплатна техническа помощ при изготвяне на проектите. Портал за европейски проекти От февруари като част от плана заработи и онлайн портал за европейски проекти, за да свърже кандидатите за финансиране с потенциалните инвеститори професионалисти. Той ще осигури възможността за споделяне на информация за всякакви европейски проекти на стойност над 10 млн. евро, като основната цел е търсене на инвеститори на европейско и световно ниво. Регистрацията в портала е отделна процедура, която не е задължително свързана с кандидатстване за заем от ЕИБ. Сайтът съдържа подробна информация за различни проекти, която да достигне до максимален брой инвеститори и да осигури общоевропейска база данни. Всеки предприемач с идея, която планира да се развива на територията на ЕС, има шанс за финансиране, стига тя да спомага за постигане на целите за повече растеж и заетост в Европа. Предимство ще имат идеи в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, както и рисковото финансиране за малки и средни предприятия. Проектите на стойност под 25 млн. евро ще кандидатстват през финансови посредници (търговски банки), а по-големите проекти – директно пред ЕИБ. В следващите месеци предстои и създаване на европейски консултативен център по инвестиционни въпроси, който ще подпомага технически кандидатстването за заеми и ще оформя проектите. Той ще функционира онлайн като съвместна инициатива на ЕС и ЕИБ. Чрез него ще бъдат споделяни добри практики и проучвания на случаи от реалния живот във връзка с финансиране и управление на проекти.