Новини

В САБ се провежда публично представяне на кандидатите за главен архитект на София

Росица Георгиева Започна публичното представяне на кандидатите за главен архитект на София. Събитието се провежда в Съюза на българските архитекти. В първата част кандидатите ще имат по 15 минути да се  представят като от тази възможност се възползваха 10 от 13-те кандидати. Първоначално беше изтеглен жребий за поредността, в която кандидатите ще говорят. А във втория модул участниците в конкурса за главен архитект ще отговарят на  въпроси на граждани. Представянето се организира от  Регионалната колегия София-град към Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Столична община и ще се предава по интернет на страницата на Столична община, поради очаквания голям интерес. В петък (26 февруари) бяха отворени пликовете, които съдържаха концепциите на участниците. Кандидатите, чиито концепции отговарят на критериите и бъдат допуснати до следващия кръг от конкурса, ще трябва да се явят на интервю на 28 и 29 март в СО. Очаквайте подробности!