Новини

Според проучване подкрепата на гражданите на ЕС за развитието на Съюза се увеличава

Нови данни сочат, че почти девет десети от гражданите на ЕС подкрепят развитието на Съюза (89 %, с 4 процентни пункта повече в сравнение с 2014 г.). Над половината смятат, че ЕС трябва да предостави помощ на обещаните нива, а други 16 % от отговорилите са на мнение, че тези нива трябва да се увеличат над вече обещаното. Комисарят на ЕС по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица представи днес резултатите от проучване на Евробарометър в областта на международното сътрудничество и развитието. Данните показват, че голяма част от европейците имат положително мнение за ползите от международното сътрудничество и от развитието. Почти три четвърти от участниците в проучването са съгласни, че помощта за развитие е ефективен начин за справяне с незаконната миграция (73 %), а 80 % от европейците смятат, че развитието е в интерес на самия ЕС. След обявяването на резултатите комисар Мимица заяви: „Резултатите от проучването на Евробарометър сочат, че гражданите на ЕС познават и оценяват значението на ролята на ЕС в международното сътрудничество и развитието. Почти девет десети от участниците в проучването смятат, че е важно да се оказва помощ на развиващите се държави, а над 70 % са на мнение, че борбата с бедността в развиващите се държави има положително влияние и върху гражданите на ЕС. Така в момент, когато Европа е изправена пред предизвикателството да докаже на своите граждани своето значение, трябва да се възползваме от тази възможност и да покажем резултатите от нашата дейност, нейното въздействие на практика, значението ѝ за живота на хората и начина, по който тя допринася за ценностите и интересите на Европа.“ Проучването се проведе към края на 2015 г., която беше определена за Европейска година за развитие. Една от целите на Европейската година за развитие бе да се повиши осведомеността на гражданите относно това как функционира помощта на ЕС за развитие и къде се изразходват парите. Проучването показва, че кампанията е постигнала своите цели: почти една пета от запитаните знаеха, че 2015 г. е определена за Европейска година за развитие (увеличение от около 50 % в сравнение с резултатите от 2014 г.). Според данните се е увеличил делът на хората, които смятат, че борбата с бедността в развиващите се държави трябва да е един от основните приоритети на ЕС (69 %, или увеличение с пет процентни пункта) и на националните правителства (50 %, или увеличение с пет процентни пункта). Почти седем десети от участниците (68 %) подкрепят увеличаването на помощта за развитие, предоставяна от ЕС, което представлява по-висок процент в сравнение с последните години. Според гражданите на ЕС мирът и сигурността в развиващите се държави е най-важното предизвикателство за годината в областта на развитието и сътрудничеството (41 %). Това може да се дължи на факта, че развитието и сътрудничеството се разглеждат като важен фактор за справяне с първопричините за незаконната миграция. На следващо по значение място бяха посочени здравеопазването и образованието (и двете теми с по 34 %). Междувременно над една трета от европейците са чували или чели за целите за устойчиво развитие (36 %). В сравнение едва 22 % от участвалите в проучването на Евробарометър през 2013 г. бяха чували за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).