Новини

Министър Лиляна Павлова: На 99% е разплатена Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Одобрени са инвестиционните програми на 6 общини, бенефициенти на ос 1 по Оперативна програма „Региони в растеж“

На 99% е разплатена Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя и заместник-министър Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР,  проведоха работна среща с представители на 39 български общини, бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и по Приоритетна ос „Градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. Срещата е част от поредицата, която Управляващият орган на програмата организира, за обсъждане на практически въпроси и детайли за изпълнението на инвестиционните програми. Министър Павлова отбеляза, че приключваме изключително успешно Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. „Справихме се изключително успешно, но най-важното е сега да окомплектоваме всички необходими документи за верификация и сертификация на средствата“, отбеляза тя. Регионалният министър призова представителите на местните власти за активност при стартиране на проектите по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. До момента от общо 39-те града, бенефициенти са получени 29 инвестиционни програми, 6 от които са одобрени от Управляващия орган. Павлова заяви, че е важно максимално бързо да започне работа по проектите, провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители, за да се реализират и разплатят проектите, защото през 2018 г. трябва да са разплатени част от проектите. Заместник-министър Деница Николова подчерта, че за последната година е наваксано забавяне от година и половина, което е рефлектирало и върху новата оперативна програма и нейното структуриране и управление. „2016 г. е критична за стартиране на реалните дейности по програмата. Трябва да влезем във фазата на изпълнение и в сътрудничество да реализираме предвидените програми, за да изпълним приоритетите за регионално развитие, към които се стремим“, призова тя.