Новини

ЕК започна консултация относно Регистъра за прозрачност

Днес ЕК започна 12-седмична обществена консултация с цел да събере мнения относно настоящия режим за регистрация на представителите на интереси, които се стремят да повлияят на работата на институциите на ЕС, и относно превръщането на този режим в задължителен регистър на лобистките групи, обхващащ Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, както и Комисията. Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Настоящата Комисия променя начина, по който работим, като се консултира със заинтересованите страни в по-голяма степен и предоставя на обществеността информация за това с кого провежда срещи и защо. Трябва да направим още повече, като създадем задължителен регистър, обхващащ и трите институции, и гарантираме пълна прозрачност относно лобистите, които се стремят да влияят на изготвянето на политиките на ЕС. За да съумеем да изготвим добро предложение, се надяваме да получим възможно най-много обратна информация от граждани и заинтересовани страни от цяла Европа относно това как работи настоящата система и в каква посока следва да се развива. Един по-прозрачен и по-отговорен Европейски съюз ще постигне по-добри резултати за гражданите.“ Комисията разработи консултация от два раздела, която ще даде възможност за участие на широк кръг заинтересовани страни, на гражданското общество и гражданите. Първият раздел на консултацията не изисква подробни познания за сегашния Регистър за прозрачност и позволява на неспециалисти да отговорят на принципни въпроси и въпроси относно обхвата на Регистъра, докато вторият раздел цели събирането на становища относно практическото функциониране на сега действащата система от онези, които я използват. Документите, свързани с консултацията, са достъпни на всички езици на ЕС, за може да се получи обратна информация от широк кръг участници. Консултацията ще приключи на 24 май, вторник. Новата система, която Комисията възнамерява да предложи под формата на проект на междуинституционално споразумение, надхвърля рамките на настоящия регистър, който се управлява съвместно от Европейския парламент и Комисията, но не е със задължителен характер и не обхваща Съвета. Вътрешните реформи в Комисията (вж. по-долу) вече доведоха до рязко увеличение на вписванията в Регистъра за прозрачност: към 1 март настоящият Регистър за прозрачност съдържа 9 286 вписвания, докато към 31 октомври 2014 г., преди Комисията да встъпи в длъжност и да проведе тези реформи, техният брой е бил 7 020. Комисията вярва, че работата със съзаконодателите в Европейския парламент и в Съвета е важно средство, за да се гарантира, че гражданите имат цялостен поглед върху това кои представители на интереси се стремят да повлияят на законодателния процес. Резултатите от обществената консултация ще бъдат взети под внимание в предложението, което Комисията ще представи по-късно тази година.