Новини

Членовете на ВСС поискаха да имат възможност за удължаване на мандата

Членовете на Висшия съдебен съвет поискаха да могат да удължават 5-годишния си мандат след изтичането му, до конституирането на новия състав на кадровия орган. Предложението бе направено на извънредното заседание на съвета, на което бяха разгледани промените в Закона за съдебната власт, които трябва да бъдат внесени късно в понеделник или във вторник в Министерски съвет. Кадровиците обявиха, че ще внесат предложението си. „Съставът на ВСС продължава да упражнява правомощията си до конституирането на новоизбрания състав”, бе предложението, което направиха те. „Ако се стигне до ситуация, в която липсва съвет, който управлева не само кадровите, но вече и материалните въпроси, не мога да си представя какъв хаос би причинило това на системата”, изказа притеснението си Юлиана Колева. Според правосъдния министър Екатерина Захариева и конституционния съдия Благовест Пунев подобно решение би било в противоречие с решение на Конституционния съд, според което провомощията на членовете на ВСС се прекратяват с изтичането на мандата. На заседанието бе предложено да бъде направена промяна и в процедурата за свикване на Общите събрания, които ще избират членовете на ВСС съответно от квотата на съдиите и прокурорите и следователите. Поискано бе събранията да се свикват „не по-рано от 8 месеца и не по-късно от 6 месеца преди изтичане на мандата на настоящия ВСС“. В настоящият законопроект за изменение на ЗСВ е записано „не по-рано от шест месеца и не по-късно от четири месеца”. „Сегашният срок сме убедени, че не е реалистичен”, смятат членовете на съвета. На извънредното заседание се разбра, че ВСС вече има готов софтуер, даващ възможност за три вида електронно гласуване, сред които е дистанционното. Кадровиците разгледаха и правото си на достъп до класифицирана информация. "Висшият съдебен съвет предлага процедура за предсрочно освобождаване на член на Съвета, като аналогично на предвиденото за парламентарната квота - по искане на 1/5 от народните представители, да се въведе възможност 1/5 от съдиите/прокурорите и следователите, да могат да поискат предсрочно освобождаване на член на Съвета, избран от съответната професионална квота.В преходните и заключителни разпоредби на този Законопроект бе предложено да се разпише изменение на Закона за защита на класифицираната информация, с което на членовете на ВСС и на инспекторите от Инспектората на Висшия съдебен съвет се предостави достъп до класифицирана информация, при и по повод осъществяване на дейността им", информираха по-късно през деня от ВСС. В. „Строител” напомня, че в началото на 2015 г. правосъдният министър Екатерина Захариева определи като „приоритет номер едно” за 2016 г. промените в ЗСВ. Представителите на съдиите, прокурорите и следователите в състава на следващия Висш съдебен съвет трябда се избират от Общи събрания, което да се свикват съответно от председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор и директора на Националната следствена служба, а гласуването да става чрез хартиени бюлетини, гласят новите текстове. Измененията предвиждат министърът на правосъдието на председателства Пленува на ВСС. Съдийската колегия ще се председателства от председателя на ВАС, а прокурорската – от главния прокурор.