Новини

Липсващият анализ за състоянието на съдебните сгради е пречка за поставяне на бюджетни цели

Задълбочен и изчерпателен анализ за състоянието на съдебните сгради и необходимите за поддръжката им средства няма. „Липсата на такъв анализ показва, че нито министерството на правосъдието, нито ВСС могат да заложат адекватни бюджетни цели за бъдещото обезпечаване на сградния фонд”, сочи заключение на проучване, направено от Института за пазарна икономика, посветено на бюджета и управлението на съдебната власт. Анализаторите напомнят, че след промените в Конституцията в края на 2015 г., управлението на сградния фонд на съдебната власт бе прехвърлено от Министерството на правосъдието на ВСС. „Съветът тепърва ще се сблъсква с този проблем”, отчита документът. Според заключенията правилно би било да бъдат дадени по-широки правомощия на Общите събрания на съдилищата, под чиито контрол биха могли да бъдат управлявани движимото и недвижимото имущество на системата. Отбелязано е, че предлаганата от института децентрализация трябва да бъде съчетана с прецизно и „реално програмно бюджетиране”. „Висшият съдебен съвет като първостепенен разпоредител следва да може да контролира тези процеси и да отменя незаконосъобразните действия и актове, както и да извършва текущи и регулярни одити, но не и оперативно да се нагърбва с текущиге решения по поддръжка на сградите”, пише в доклада. В. „Строител” напомня, по предоставене от Министерството на правосъдието информация, че за 2016 г. бюджетът, който е отреден за ремонти на сгради в системата е малко над 8.5 млн.лв. ипсата на финансиране за придобиване и обновяване бе отбелязана в доклада на Световната банка от ноември 2015 г., посветен на фунционирането на съдебната ни система в периода 2008 – 2014 г. Самото МП определи като „недостатъчни” средствата. Анализът посочва и негативите от сегашното изготвяне и управление на бюджета в съдебната система. Като проблем се явява изготвянето му на „исторически принцир” с ежегодно калкулиране и леко увеличнение, вместо да се залага на програмно бюджетиране съобразно ясни план и цели. Те според анализа трябва да се поставят съобразно анализите на техническата бада, сградния фонд и натовареността и „Актуализираната стратегия за съдебната реформа”. От института предлагат да бъде въведена фигурата на финансист или администратор на съдебната власт, който да е „висококвалифициран кадър в областта на финансите” и да се избира от ВСС.