Новини

Плевнелиев: „Големият шлем“ е енергийна ефективност, диверсификация и либерализация

Българската енергетика премина от „голям шлем“ към смислени проекти за енергийна ефективност, диверсификация на източниците и на трасетата за доставка на енергийни ресурси и енергийна либерализация. Това е голямото ни постижение, заяви държавният глава Росен Плевнелиев, който разговаря на „Дондуков“ 2 със специалния пратеник и координатор по енергийните въпроси в Държавния департамент на САЩ Амос Хокстийн. На срещата беше подчертано стратегическото значение за България и за региона на проектите от Южния газов коридор и на изграждането на интерконекторната газова връзка България-Гърция (IGB), която ще осигури реална диверсификация на източниците и на маршрутите за доставка на природен газ за региона и за Европа. Планира се изграждането на интерконектора да започне през октомври 2016 г., а до средата на 2018 г. да бъде въведен в експлоатация. „Имаме две цели – българската икономика и целият регион да не бъдат зависими от един източник на енергийни ресурси и Европа да бъде по-малко зависима от енергийни доставки на неконкурентни цени“, заяви президентът Плевнелиев по време на срещата. Президентът Росен Плевнелиев и Амос Хокстийн споделиха позицията, че интеграцията и гъвкавостта на енергийния пазар изискват повече свързаност на регионалната енергийна инфраструктура. В тази връзка от особено значение е ускореното изграждане на междусистемните газови връзки на България със съседните страни. Именно свързаността – на енергийните мрежи, на пътната, железопътна и комуникационна инфраструктура в региона – е и един от приоритетите на Българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, посочи държавният глава. Президентът допълни, че през последните години страната ни подобрява националната си енергийна инфраструктура и са налице всички предпоставки България да запази позицията си на енергиен разпределителен център за региона. Росен Плевнелиев и Амос Хокстийн изразиха удовлетворение от интензивната работа на Междуведомствената работна група „Енергийна сигурност” в рамките на стратегическия диалог между България и САЩ, която подпомогна през 2015 г. да се ускори работата по ключовите енергийни проекти.