Строител

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Инж. Благой Козарев, ген. директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: За мен няма нерешими проблеми

Мартин Славчев Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В тазгодишната класация участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.   Бронзова награда в четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, раздел „Големи строители“ „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е с предмет на дейност „Строителство на водопроводни и канализационни мрежи, помпени и пречиствателни станции”. Стартира като фамилна компания през 1991 г. Основана e от семейство Козареви с персонал едва 7 души. В наши дни служителите на компанията надвишават 350, което й отрежда място на една от най-големите български строителни фирми. През 2005 г. с решение на Съвета на директорите фирмата е пререгистрирана в акционерно дружество, а от 2012 г. е холдингово дружество. Компанията е формирана благодарение на експертна мрежа от познания. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно хоризонтално управляемо сондиране. Във фирмата е внедрена и ERP система – източник на информация, която се използва за по-висока ефективност в управлението. Инж. Благой Козарев, ген. директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: За мен няма нерешими проблеми Обичам да казвам на нашите хора: „Ако беше лесно, нямаше да сме ние“ Инж. Козарев, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване на Деня на строителя? Наградата, която получихме в раздел „Големи строители” на категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“, е висока оценка, потвърждение за нашия професионализъм и признание за добре свършената работа. Сърдечно благодарим както за отличието, така и за предоставената ни възможност да се изявим. Гордеем се с нашите постижения и Ви уверявам, че ще продължим да отговаряме адекватно на оказаното ни доверие. Представете се с няколко думи. Роден съм на 7 декември 1972 г. в София. Като малък имах силно желание да се занимавам с електроника и електротехника и по тази причина реших да кандидатствам в техникума „Киров”, който по мое време беше един от най-престижните, с дълголетна традиция. И както се казва, попаднах на хора и станах човек. Високата среда ме формира като амбициозна личност и продължих да доразвивам уменията си в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” със специалност „Автоматизация на производството”. От дете се увличам по машините. А към строителството ме насочиха случайността и фактът, че баща ми дълги години е работил към „Инжстрой” и е със сериозни компетенции в тази област. В началото на студентските си години през първата половина на деня учех, в останалата част работех във фирмата, докато тя не се превърна в мое основно задължение и отговорност. Разкажете за Вашите първи стъпки в кариерата. Кариерата ми започна по възможно най-тривиалния начин. Хората бяха малко и трябваше да работя като редови водопроводчик, каналджия и изобщо всичко, което се налагаше. Бяхме само 7 души и почти всички изпълнявахме по няколко длъжности едновременно. Така продължи, мисля, около 4 – 5 години. След това станах технически ръководител – отговарях за изпълнението на обекта, постепенно поех и снабдяването, механизацията, оферирането и т.н. Разбира се, това е най-дългият път в кариерното развитие, но сега, от дистанцията на времето, не съжалявам. Дори съм доволен, че имах възможността да премина през всички стъпала и да разбера основите в различните направления. Сега сме 350 души и си имаме ясно определени специализации и отговорности. Всичко е много по-подредено и организирано, задълженията се изпълняват с по-голям професионализъм и качество. Моите задачи в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД към днешния ден са малко. От 8 години насам инж. Иван Моллов е изпълнителен директор на компанията и затова ми остава повече време за дейности извън фирмата, като например в Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация по водите (БАВ). Компанията се развива чудесно и с гордост мога да кажа, че вече 25 години проектираме, изграждаме инфраструктура и съоръжения, които помагат за подобряване на ежедневието на нашите клиенти, партньори и служители, а и на цялото общество. Положили сме над 550 км водопроводни и 250 км канализационни мрежи в България. Кои са най-интересните обекти, върху които сте работили? Не мога да кажа кой е най-интересният обект. Но със сигурност мога да отбележа като голямо предизвикателство един от последните ни проекти – „Изграждане, реконструкция и модернизация на ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“. Успяхме да го изпълним въпреки природното бедствие, което ни принуди да спрем работа, да се отзовем в помощ на населението и след това да възстановим строителните дейности. Финансирането за същия обект бе прекратено за определен период. Но независимо от затрудненията успяхме да завършим проекта успешно и навреме. Имате ли любими обекти и ако да, кои са те? Мисля, че най-любим обект за мен е един в Свиленград. Не този, за който стана въпрос вече, а друг, който не беше толкова голям, но трябваше да се завърши изключително бързо. Преди няколко години община Свиленград обяви конкурс за подмяна на 20 км водопровод за срок от 3 месеца. Сериозно предизвикателство по отношение на организацията и логистиката. При такива проекти е нужно едновременно да се съобразят редица детайли: кои улици в какъв ред се изпълняват, какви ще са транспортните маршрути всеки ден, в кои дни ще се правят присвързвания на новите трасета и т.н. Правилно трябва да се предвиди производителността на всеки един екип, да се обезпечи с нужната техника и материали за производство. Справихме се, изпълнихме обекта безизкопно и създадохме максимално малко затруднения на гражда­ните. Кое за Вас е предизвикателството в професията? Точно такива проекти като този, за който разказах. Предизвикателство, свързано със срокове или инженерна трудност, която да се преодолее. За мен няма нерешими проблеми, предизвикателството е да намериш решението с най-ниския бюджет. Да предложиш на възложителя вариант, който да удовлетворява както неговите финансови условия, така и изискванията му за качество или пък други обществени интереси. В такива проекти се хвърлям с много плам и желание, мога да работя часове наред, докато не измислим правилното решение. Обичам да казвам на нашите хора: „Ако беше лесно, нямаше да сме ние“. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България? Може да прозвучи тривиално, но категорично ще заявя, че ролята на Камарата е значима за строителите. С подкрепата, своевременната инициатива по отношение на форуми и мероприятия, със своята огромна загриженост и съпричастност КСБ допринася за решаването на възникнали проблеми, касаещи строителния бизнес в България. Авторитетът на Камарата расте с всеки изминал ден и все по-често ни търсят за мнения и становища и което е по-важно – съобразяват се с тях. Какво е Вашето мнение за в. „Строител”? Считам, че вестник „Строител” като издание на най-авторитетната браншова организация у нас – КСБ, е ценен за всички. Изключително полезен, с винаги актуална информация за случващото се в сектора. Пожелавам на целия екип да продължи да дава най-доброто от себе си. Успех!