Новини

Министърът на икономиката Божидар Лукарски подписа споразумение с ЕК, ЕИФ, и ЕИБ за новата ОПИМСП 2014-2020

Ние сме третата страна в Съюза след Испания и Малта, като инструментът за финансиране е в размер на 102 млн. евро

Надявам се в началото на есента фирмите в България да имат достъп до капитала на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на подписването на споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) – 2014-2020 година. В присъствието на вицепремиера по еврофондовете и икономическа политика Томислав Дончев споразумението беше подписано още от Главния директор на ГД „Регионална и градска политика“ Валтер Дефа, от изпълнителния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт и от директора на Дирекция „Централна и Южна Европа“ на ЕИБ Флавия Паланца. Програмата е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа и цели подобряване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия чрез използването на финансови инструменти. „Днес е наистина важен ден за малките и средни предприятия у нас, защото с подписването на споразумението от една страна се надяваме да помогнем наистина на тези фирми, от друга да постигнем икономически растеж в един доста голям диапазон. Това е поредният инструмент, с който правителството се въоръжава, за да постигне това, което сме започнали да правим от началото на нашия мандат“, заяви министър Лукарски. Той допълни, че очакванията са тази програма съществено да подпомогне предприемачите в набавянето на свеж финансов ресурс. „Имаме по-високи гаранции в лицето на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд в сравнение с предишните подобни финансови инструменти. Очакваме цената на това финансиране да бъда доста по-ниска. Всичко това е вследствие на искането на малкия и среден бизнес и на предприятията от този сегмент да имат по-сериозен достъп до капитал, като това е съобразено и с инициативата на ЕС за малки и средни предприятия“, посочи министърът на икономиката. Лукарски отбеляза, че страната ни е един от пионерите в ЕС по присъединяването към такъв вид инициатива. „Ние сме третата страна в Съюза след Испания и Малта, като инструментът за финансиране е в размер на 102 млн. евро. Очакваме мултиплициращият ефект да бъде да достигне 600 млн. евро размер на кредитите, които да се отпускат на малките и средни предприятия. Това е една от инициативите, на които възлагаме надежди, за да събудят финансов ресурс в банките, в съответствие с плана „Юнкер“, посочи той. „Искрено се надяваме нашето Народно събрание по-бързо да ратифицира това споразумение, за да може в началото на есента малките и средни предприятия в България да имат достъп до този капитал“, допълни още икономическият министър. „Само за 2016 г. ще сме в състояние да извадим на пазара минимум 1 млрд. лв. ресурс, който да е достъпен за компаниите в България”, каза вицепремиерът по еврофондовете и икономическа политика Томислав Дончев. „За да има икономически растеж са необходими много неща: работна ръка, пазари, добри предприемачески инициативи, достатъчно предлагане на пари. Познавайки тези нужди, започнахме преговорите преди малко повече от година за включване на България в ОП „Инициативата за малки и средни предприятия“. Сега сме с една оперативна програма повече и с над 102 млн. евро ресурс директно за малките и средни предприятия в България“, коментира той. „Надявам се през втората половина на тази година и началото на другата година да извадим още ресурс за малките и средни предприятия. След това въпросът за достъпност на финансирането няма да стои“, заяви вицепремиерът Дончев. „Надявам се да има достатъчно добри проекти и предприемачески инициативи, които да се ползват от този ресурс. Тогава ще има ефект за доходите, данъците и икономическия растеж“, допълни той.