Новини

Публикуваха за обществено обсъждане проекта за правилник към ЗОП

Публикуваха за обществено обсъждане проекта за Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд на Портала за обществени консултации към правителството. Пълният текст можете да видите тук и на форума на в. „Строител“. Становища могат да се подават до 16 март. Проектът на ПМС е внесен от министъра на финансите Владислав Горанов, към който е Агенцията за обществените поръчки. Документите трябва да бъдат приети до 15 април т.г., когато влиза в сила новия ЗОП.