Новини

Европейският съвет по околна среда ще обсъди споразумението от Париж

Министрите на околната среда ще обсъдят по време на заседание на Европейския съвет споразумението от Париж за климата. Те ще дискутират последващите действия по договара. Съветът ще обсъди и плана за действие на ЕС за кръгова икономика. Тя е част от пакет, който включва и четири законодателни предложения относно отпадъците. Целта на пакета е да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика, по-устойчива и конкурентна от сегашния модел. С него се въвеждат мерки за намаляване на използването на ресурсите, намаляване на отпадъците и насърчаване на рециклирането.