Новини

Комисията предлага пътна карта за възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенското пространство

Днес Комисията представи подробна пътна карта с конкретни стъпки, необходими за връщане на реда в управлението на външните и вътрешните граници на ЕС. Създаването на Шенгенското пространство без вътрешни граници донесе големи ползи както за европейските граждани, така и за европейските предприятия, но през последните месеци системата беше подложена на сурово изпитание поради бежанската криза. На своето заседание на 18 и 19 февруари Европейският съвет даде ясен мандат за координирано възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство, като същевременно се предостави цялостна подкрепа на държавите членки в затруднено положение. „Шенгенското пространство е едно най-ценните постижения на европейската интеграция и ако го загубим, цената ще бъде огромна. Нашата цел е да се премахнат всички гранични проверки възможно най-бързо — най-късно до декември 2016 г. За тази цел е необходимо да приемем координиран европейски подход към временния граничен контрол съгласно шенгенските правила вместо настоящата мозайка от едностранни решения. Междувременно трябва да прилагаме оптимално мерките, предвидени в нашата пътна карта, за да засилим контрола по външната си граница и да подобрим функционирането на системата си за убежище. Трябва да продължим да работим с Турция за цялостно изпълнение на съвместния план за действие и за значително намаляване на потока на пристигащи“, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс. „В рамките на тази пътна карта представяме следващите стъпки, които трябва да предприемем заедно, за да възстановим възможно най-бързо нормалното функциониране на Шенгенското пространство, а това налага предприемането на редица важни действия. Първо, необходимо е всички държави членки да спазват правилата — трябва да се прекрати практиката да се пропускат мигранти към други държави и държавите членки трябва да предоставят достъп на лицата, кандидатстващи за убежище, но да отказват влизане на лицата, които просто желаят да преминат транзитно през тяхна територия. Второ, трябва да отстраним сериозните недостатъци, установени по нашите външни граници, тъй като вътрешното пространство без проверки по границите е възможно само ако имаме стабилна защита на нашите външни граници. За тази цел държавите членки е необходимо да приемат незабавно представеното през декември предложение на Комисията за създаване на европейска гранична и брегова охрана, така че тази охрана да започне да функционира още през лятото. Време е държавите членки да обединят усилията си в общия интерес за запазване на едно от върховите постижения на Съюза“, добави комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос. Временният граничен контрол не само пречи на свободното движение на хора, но също така е свързан със значителни икономически разходи. Комисията изчисли, че цялостното възстановяване на граничния контрол в Шенгенското пространство би струвало веднага между 5 и 18 милиарда евро годишно (или от 0,05 % до 0,13 % от БВП). Тези разходи ще бъдат за сметка главно на определени икономически субекти и региони, но неизбежно ще се отразят на икономиката на ЕС като цяло. Например за държави членки като Полша, Нидерландия и Германия допълнителните разходи за автомобилен превоз на стоки ще надхвърлят 500 милиона евро. За предприятията в Испания и Чешката република те ще възлизат на 200 милиона евро. Загубата на време, дължаща се на граничния контрол, ще струва на 1,7 милиона трансгранични работници или на дружествата, за които работят, между 2,5 и 4,5 милиарда евро. Най-малко 13 милиона туристически нощувки, на обща стойност 1,2 милиарда евро, могат да бъдат загубени.