Новини

ЕК предлага още мерки за подпомагане на Гърция за справяне с мигрантската криза

Масивният приток на мигранти може да упражни силен натиск върху извършвания от всяка държава членка контрол на външните граници. Външната граница в Гърция е подложена на огромен натиск и е необходимо спешно да се отстранят съществуващите слабости в управлението на границите, се казва в становище на ЕК, изпратено до медиите от пресцентъра на институцията. Съществуват редица ясно определени стъпки, които трябва да се предприемат през следващите месеци. Сред тях е експертите на Комисията в Гърция следва да продължат да си сътрудничат с компетентните гръцки органи и да координират действията си с останалите участници. От ЕК смятат, че следва да има 100-процентово установяване на самоличността и регистриране на всички влизащи, в това число системни проверки за сигурност в базите данни. Гърция трябва да представи план за действие за изпълнение на препоръките във връзка с оценката по Шенген, както и оценка на потребностите, за да се даде възможност на другите държави членки, агенциите на ЕС и Комисията да предоставят своевременно помощ. Ако е необходимо, Frontex следва незабавно да подготви бъдещото разполагане на европейски екипи за гранична охрана и да отправи допълнителни покани за участие в срок до 22 март. Останалите държави членки следва да поемат своята отговорност и да отговорят на тези покани в срок от 10 дни, като предоставят човешки ресурси и техническо оборудване. По-ефективното прилагане на схемите за спешно преместване и по-големият брой връщания на лица в Турция и в страните на произход следва също спомогнат за намаляване на натиска върху Гърция. Междувременно със засилването на граничния контрол по маршрута през Западните Балкани и неспирния приток на мигранти в Гърция, броят им не спира да расте. Това прави още по-спешно и наложително държавите членки да побързат с прилагането на решенията за преместване. Комисията ще подпомага усилията да се ускори преместването и ще докладва всеки месец за постигнатия напредък.