Новини

Мая Манолова: Системата за изтърпяване на наказанията има нужда от реформи

Цялата система за изтърпяане на наказанията има нужда от реформи. В момента базата и уславията в затворите у нас са трагични, констатира националният омбудсман Мая Манолова пред журналисти при представянето на четвъртия годишен доклад на Националния превантивен механизъм. Във фокуса на документа попадат резултати от проверки и оценки на състоянието в местата за лишаване от свобода - затворите, арестите, психиатриите, институциите за закрила на детето, домовете за възрастни, както и бежанските центрове.  „Констатиран е частичен напредък в битовите услови в затворите. Като цяло сътоянието на базата и условията са трагични, на места – абсурдни“, отбеляза националният омбудсман. Тя представи доклада заедно с новоназначения си заместник Диана Ковачева и Любомир Крилчев – директор на дирекция „Национален превантивен механизъм“. Една от забележките на Манолова е ниската заетост сред затворниците. Едва около 10% от тях работят, каза тя, отправяйки препоръка към Министерството на правосъдието да възлага повече общствени поръчки към цеховете в затворите, а не на външни фирми. „И в стария, и в новия Закон за обществените поръчки съществува така наречената процедура „ин-хаус“ – възможност за вътрешно възлагане на обществени поръчки на производители в системата на възложителя“, каза тя. Тя отбеляза и силно завишените цени в затворническите лафки и цените на телефонните разговори. „Констатирани са пропуски в медицинското обслужване. Предлагаме цялостна реформа в сферата на здравната система в затворите“, каза Манолова. Националният омбудсман отдели специално внемание на женския затвор в Сливен. „Фактът, че има един единствен затвор е дискриминационен по отношение на жените. По принцип затворниците се разпределят в затвор – най-близък по местожителство“, отговори Манолова на въпрос на в. „Строител“, отнесен до евентуални реформи в подхода на разпределение в затворите на жени, лишени от свобода. Общественият защитник напомни, че настоящата система от един женски затвор е създадена през 80-те години, като преди това наказанията са били изтърпявани в женски отделения в другите затвори. Заместник-омбудсманът обяви, чев близкото минало, когато бе правосъден министър, ведомството е търсило различни варианти за решаване на проблемите с условията в затворите. „За нов затвор нямаше финансови средства“, каза тя, допълвайки, че тогава стартира Норвежкият финансов механизъм, благодарение на който през последната година се извършват ремонти в местата за лишаване от свобода. В момента в Сливеския затвор има 237 жени; 82% от тях са осъдени за ненасилствени престъпления; 50% са майки с деца под 18 г., каза Манолова. Тя отбеляза, че Има затворническа ясла, в която се отглеждат деца до 1 година, но майките не могат да излизат извън заведениего и практически децата са заключени там. „Абсурдна е ситуацията с топлата вода – предоставя се веднъж дневно, за 15-20 минути. Има 4 душа и 4 мивки за 30 жени. Полага се месечно 1 тоалетен сапун, 1 за пране, 200 гр. прах за пране. Отправих препоръка това да бъде променено и ще следя това да се случи. и 10 превръзки“, информира Манолова. По отношение на психиатриите и лицата, настанени в тях омбудманът констатира , че процедурата при ТЕЛК-комисиите е твърде бавна. Констатираните проблеми са свързани с материално-битови условия и апаратура, липса на медицински кадри и адекватно заплащане. „Психиатричните клиники нямат интерес да лекуват болния, заради недостатъчното финансиране. Необходими са и промени в организацията и структурата на психиатричнте болници“, каза Манолова. Тя информира, че при спешен случай, заради отдалечеността на психиатричните заведения, линейките си зачисляват по 50 лв. на час. По отношение на детското правосъдие омбудсманът изразява надежда реформата да приключи до средата или края на тази година.