Новини

Министър Лиляна Павлова изнесе лекция на студенти от Варненския свободен университет

Министърът на регионалното развитие и благоустройството д-р Лиляна Павлова изнесе лекция пред студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя представи пред младите икономисти структурата, функциите на едно от най-старите министерства в България, създадено още през 1879 г. с указ на княз Александър Батенберг. Освен строителството и поддръжката на пътна инфраструктура, основен фокус на МРРБ е политиката за градско развитие и градска среда, обясни министър Павлова. Естествените процеси на миграция и икономическо развитие на европейско ниво доведоха до отделянето на политиките по отношение на градовете, като самостоятелни. В момента по-голямата част от населението в Европа живее в градовете, така че така наречената “urban agenda” придобива все по-голямо влияние и важност при определянето на европейските политики, отбеляза министър Павлова. Поради тази причина и основна част от ресурса на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е насочен към развитието на 39-те български града от първо и второ NUTS ниво. Тези 39 града са двигател на икономическото развитие на цялата страна, заяви министър Павлова и уточни, че основната цел и дългосрочно предизвикателство пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постигането на балансирано развитие на регионите в страната. Тенденцията на миграция към столицата и изоставането в икономическото развитие на регионите доведоха до притеснителни дисбаланси и обезлюдяване както на малките населени места, така и на цели райони, заяви министър Павлова и допълни, че това касае не само Северозападна България, а над половината от територията на страната. Тя обясни, че Странджа, Сакар, Родопите и всички погранични, планински и полупланински райони имат лоши демографски и икономически показатели. Анализирайки опита на други европейски страни, които се борят с този проблем, идентифицирахме конкретни мерки и политики за подкрепа на регионите, сред които и предоставяне на специални условия за висококвалифицирани млади хора, които да работят и да се развиват в съответните региони. Подобни мерки са включени в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони, обясни министър Лиляна Павлова. Като друг основен приоритет в работата на МРРБ регионалният министър определи повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и създаване на култура на жилищно управление. Освен че целим да променим облика на сградите и да повишим енергийната ефективност, искаме да научим хората правилно да управляват и стопанисват сградния фонд. Сега безвъзмездно финансираме санирането на жилищните сгради, но в бъдеще трябва да работим в посока да постигнем истинска култура на жилищно управление, отбеляза Павлова. Регионалният министър обясни пред студентите същността на провежданата от правителството водна реформа и важността от това правилно да се управлява и използва водния ресурс на страната. Ние имаме късмета да бъдем богата на вода страна, но за съжаление не я ценим. Има държави с много малки водни ресурси, но с много по-добри политики по отношение на управлението на водите, заяви министър Павлова и уточни, че същността на провежданата водна реформа се състои в постигането на устойчиво управление на водния ресурс. Лиляна Павлова отчете, че в тази посока страната е изминала немалък път по окрупняване на ВиК асоциациите с цел създаване на ефективно и прозрачно управление на активите във водния сектор, като към момента само в 4 области не са учредени ВиК асоциации.