Новини

ЕК дава старт на обществена консултация по европейския стълб на социалните права

Днес Европейската комисия представи първи неокончателен общ проект на европейския стълб на социалните права, който беше обявен от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер през септември миналата година, и даде старт на обществена констатация на широка основа, чрез която да събере становища и да получи обратна връзка от другите европейски институции, от националните органи и парламенти, социалните партньори, заинтересованите страни, гражданското общество, експертите от академичните среди и гражданите. Инициативата е насочена към еврозоната, като същевременно е възможно други държави — членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят това. Онлайн консултацията ще продължи до края на 2016 г. Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис заяви: „Пред Европа продължават да стоят проблеми, предизвикани от финансовата криза и кризата с държавните дългове: бедност, социална изолация, неравенство и висока безработица. Същевременно трябва да актуализираме социалния дневен ред и достиженията на правото в социалната област с оглед на икономическите и социалните тенденции през 21-ви век. Задачата е сложна и за нея е необходим процес на консултации на широка основа, който да гарантира отчитането на всички гледни точки. Стълбът на социалните права е част от дейността ни за укрепване на икономическия и паричен съюз и е предназначен за еврозоната. Въпреки това ще се погрижим държавите членки извън еврозоната да вземат пълноценно участие в процеса на консултации, като, ако желаят, и те могат да се присъединят към инициативата.“ Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Най-голямото предизвикателство на 21-ви век е променящата се сфера на труда. Глобализацията, цифровата революция и новите бизнес модели имат безпрецедентно отражение върху начина, по който работим. Трябва да бъдем готови да изпреварим тези тенденции и промени и да им повлияем. В това отношение трябва да си зададем няколко основни въпроса: например, дали нашите — на Европейския съюз и на държавите членки — политики по социалните въпроси са годни, в широкия смисъл на думата, за 21-вия век. Как можем да „обезопасим“ с оглед на бъдещето европейския социален модел? С консултацията, на която даваме старт днес, бележим първите стъпки към европейския стълб на социалните права.“ В европейския стълб на социалните права ще залегнат няколко основни принципа в подкрепа на добре работещите и справедливи пазари на труда и социални системи в еврозоната. Опитът от последните петнадесет години показва, че трайните дисбаланси в една или няколко държави членки могат да изложат на риск стабилността на еврозоната като цяло. Както се призовава в Доклада на петимата председатели относно завършването на европейския икономически и паричен съюз, необходимо е по-силно съсредоточаване върху заетостта и социалните резултати като част от един процес на възходящо сближаване в посока на по-устойчиви икономически структури в еврозоната.