Новини

На 18 март президентът Росен Плевнелиев ще направи обръщение към Народното събрание след края на политическите консултации

Решението на Конституционния съд по текстове от Закона за здравното осигуряване е нормална демократична процедура. Правителството трябва да продължи с усилията за реформиране на здравеопазването. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев по време на заключителната среща от традиционния месец на политическите консултации с парламентарните политически партии. Последната от поредицата консултации президентът проведе с най-голямата парламентарна група в 43-ото Народно събрание – тази на ПП ГЕРБ.   С представителите на ПГ на ГЕРБ държавният глава обсъди политическата ситуация в страната, напредъка по ключовите реформи и приоритетите на партията през 2016 година. Акцент по време на разговора беше поставен върху постигнатото в реформите в секторите правосъдие и вътрешни работи, енергетика, образование, администрация и електронно управление, водния сектор, както и върху предприеманите мерки в отговор на миграционната вълна.   От партия ГЕРБ определиха като основен приоритет продължаването на реформата в съдебната система и антикорупционното законодателство, в отговор и на препоръките от последния доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО). На дневен ред са промените в Закона за изменение и допълнение  на Наказателния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс, Закона за Търговския регистър. Изразена беше висока оценка за работата на Съвета за правосъдна реформа.   По отношение на реформата в МВР от ПГ на ГЕРБ се обявиха за задълбочен диалог по предложените промени в системата. За целта обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани страни ще се проведе на 15 март в Народното събрание, информира председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. По думите му, законодателните промени в сектора трябва да кореспондират и с препоръките на ЕК в рамките на МСО.   На срещата на президента Росен Плевнелиев с представителите на ПГ на ГЕРБ бяха обменени мнения по провежданата политика на контрол върху публичните разходи, подобряване на събираемостта на приходите, както и мерките за насърчаване на икономическата активност чрез създаване на предпоставки за увеличаване на потреблението и подобряване на средата за средните, малките и микропредприятията.   Във вътрешнополитически план 2016 година беше определена като особено важна по отношение на постигната политическа стабилност. Държавният глава отново се обяви за засилен и конструктивен диалог между политическите сили в 43-ото Народно събрание. В тази връзка представителите на партия ГЕРБ откроиха приноса на президента Росен Плевнелиев за прехода към стабилно управление през 2014 г., както и за изработването на работещ механизъм за дългосрочно планиране на националните приоритети на България, залегнали в Националната програма за развитие „България 2020“.   По време на разговора беше споделена позицията за общо противопоставяне на популизма и на крайния национализъм в ситуация на безпрецедентен миграционен натиск в Европа. В усложнена международна обстановка България трябва да провежда умна и балансирана външна политика в подкрепа на усилията за постигане на единни европейски решения. „В решителен момент за Европа България може да бъде европейския глас на Балканите“, посочи президентът Росен Плевнелиев.   Във връзка с усложнената миграционна обстановка в непосредствена близост до българските граници и информациите за влошения здравен статус на пребиваващите на териториите на съседни страни имигранти, представителите на партия ГЕРБ посочиха необходимостта от засилване на превантивния капацитет на Военномедицинска академия и на отговорните здравни структури.   На 18 март в обръщение към Народното събрание държавният глава Росен Плевнелиев ще обобщи резултатите от консултациите си с парламентарните политически партии.