Новини

Одобриха за първо гласуване промените в Закона за съдебната власт

С внушително мнозинство от 16 депутати „за” и едва 2-ма „против” парламентарната Комисия по правни въпроси одобри за първо четене промените в Закона за съдебната власт. Проектотекстовете, които Министерски съвет внесе в Народното събрание на 7 март, създават редица промени, сред които е разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии. В. „Строител” напомня, че само преди седмица, след двудневно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа, бе прието да се намали с по един глас мнозинството в бъдещите съдийска и прокурорска колегия във Висшия съдебен съвет. Сегашният проектозакон за изменение на ЗСВ предвижда решенията в съдийската колегия да се вземат с мнозинство не по-малко от 8 гласа, а решенията в прокурорската – с не по-малко от 6. В началото на февруари правосъдният министър Екатерина Захариева определи като „приоритет номер едно” за 2016 г. промените в ЗСВ. Одобрените от Комисията по правни въпроси промени предвиждат представителите на съдиите, прокурорите и следователите в състава на следващия ВСС да се избират от Общи събрания. Те трябва да се свикват съответно от председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор и директора на Националната следствена служба. Гласуването ще става с хартиени бюлетини. Според новите текстове парламентарните кандидатури ще бъдат гласувани поотделно, а за влизане в състава на ВСС номинираните ще се нуждаят от подкрепата на две трети от народните представители. За квотата на съдебната власт се предвижда шестима от тях да бъдат от съдийската колегия, четирима – от прокурорската и един от следователите, който влиза в сътава на прокурорската колегия. Те ще се избират пряко чрез тайно гласуване. Законопроектът оставя врата за използване на електронно гласуване при избора за нов ВСС през 2017 г.Преходните и заключителните разпоредби дават възможност за електронно дистанционно гласуване, но „в случай че преди избора Висшият съдебен съвет внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване с  хартиени бюлетини”. В новите текстове е записано, че министърът на правосъдието ще председателства Пленува на ВСС. Съдийската колегия ще се председателства от председателя на ВАС, а прокурорската – от главния прокурор. Предвиждат се смесени състави от съдии от ВКС и ВАС. Те ще разглеждат жалби срещу избора на членове на ВСС, както и такива за атестационните комисии към двете колегии.