Новини

Роберто Гуалтиери, ЕП: Банковият съюз трябва да бъде завършен

Европейският съюз е постигнал значителен напредък към изграждането на банков съюз, но ние все още се нуждаем от единна схема за гарантиране на влоговете, заявява Роберто Гуалтиери (С&Д, Италия) преди пленарния дебат за осъществения прогрес през 2015 г. На 10 март депутатите ще обсъдят въпроса и ще гласуват доклад, подготвен от  Гуалтиери. „Това, което вече е постигнато, е много значимо“, заявява Гуалтиери. През септември 2013 г. депутатите одобриха поставянето на най-големите банки в Европа под надзора на Европейската централна банка, а през 2014 г. приеха единни правила за подхода към банки, изпаднали в тежка криза. Следващата стъпка трябва да бъде единна схема за гарантиране на депозитите, която предлага европейска защита на депозитите до 100 000 евро. Това би следвало да „даде много по-голяма правдоподобност на тавана от 100 000 евро“, посочва Гуалтиери и изтъква, че Европейската комисия вече е излязла със законодателно предложение. Според него разработването на други мерки за намаляване на банковите рискове не трябва да води до забавяне на схемата за депозитите: „Идеята, че първо трябва да приложим мерки за намаляване на риска и чак след това да създадем единна схема за гарантиране на депозитите е несъстоятелна и неприемлива. Трябва да работим успоредно и върху двете неща“, посочва депутатът.