Новини

Николай Нанков, зам. –министър на регионалното развитие и благоустройство: Новият ЗОП ни дава основата за по-доброто планиране

С новият ЗОП ще се постигне изцяло дисциплинираш ефект при провеждането на процедурите. Това заяви Николай Нанков, зам. – министър на регионалното развитие и благоустройство по време на петата кръгла маса "Модернизацията на обществените поръчки", организирана от Камарата на строителите в България. „ЗОП ще даде категоричност плоскост за равно конкурентно начало“, добави той. „Стандартизацията я обсъждаме отдавна с представителите на Камарата. ЗОП насърчава изготвянето на типови тръжни процедури“, допълни той и припомни, че преди дни е обсъждал с Камарата типизирането на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. „Новият ЗОП ни дава основата за по-добро планиране, както по линия на националния бюджет, така и по линия на европейското финансиране“, подчерта той. По думите му са обявени процедури по ОП "Региони в растеж" за 2 млрд. лв.