Новини

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите В края на април ще представим на АОП изработените с КСБ стандартизирани документи

„Благодаря за възможността за пореден път да взема участие от името на МОСВ в този форум, който е изключително полезен за всички нас. Искрено вярвам, че новият Закон за обществените поръчки е израз на стремежа за модернизация на процедурите“. Това заяви министър Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, по време на петата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“, организирана от Камарата на строителите в България. „По ОПОС 2007 – 2013 в сектор „Води“ са изплатени към бенефициентите 2,4 млрд. лв. Със средствата са изградени 50 ПСОВ.  2550 км ВиК мрежа е положена. Тук искам да благодаря на общините и на изпълнителите на обектите.  В сектор „Отпадъци“ са изградени 18 регионални системи за управление на отпадъците. Отчитаме липсата на добро планиране по стария оперативен период. Реално търговете по ОПОС бяха готвени и приключени в рамките на две години 2012 – 2013 г., което доведе до силен интезивен процес за строителството“, добави Василева. По думите й сега трябва да се фокусираме върху доброто планиране. „Стандартизацията е изключително важна, както за нас, така и за строителния бранш. Тя се прави, за да се намалят и грешките, но и средствата, отделяни за административни разходи. Благодаря на КСБ, че работим заедно за стандартизирани процедури. Чрез този подход ще се осигури баланс на интересите на всички страни и безспорно ще намали грешките“, каза тя. „Очакванията ни, че този процес, който върви и доброто сътрудничество и партньорство ще ни доведе до повече ефективност. Ние смятаме, че до края на април ще имаме готовност да представим на АОП стандартизираната документация“, добави Василева.