Новини

Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП: Ние ще анализираме внимателно приетия ЗОП

Отдавна говорим с Камарата на строителите в България, че предварителната сертификация на участниците е добра практика за намаляване на корупцията.  Това заяви Елеонора Николова и. д. директор на ЦППКОП, по време на организираната пета кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“ от Камарата на строителите в България. „Многократно посочихме, че ЗОП е рамков, и урежда основните видове процедури“, допълни тя. „Ние ще анализираме внимателно новия ЗОП. Проверихме проектът на ЗОП дали той дава възможности за корупционни практики. Удотворени сме от възможностите за станадартизиране на процедурите. Много важен е единният европейски документ. Предварителната сертификация е ценна възможност процедурата да се развие по най-добрия начин и да подреди бранша. Аз винаги съм сочила като пример ЦПРС на Камарата на строителите в България“, подчерта Николова. "Ще разчитаме на професионализма на КСБ за разработването на новия ни проект за намаляване на административната тежест върху малкия и средния бизнес на общините", каза Николова. Очаквайте подробности.