Новини

Малина Крумова, и.д. директор на Дирекция "Централно координационно звено" към Министерския съвет: За доброто провеждане на обществените поръчки е нужно добро планиране

"Обществените поръчки не са  самоцел, те са инструмент за получаване на най-добри услуги, на най-добри цени. Те не приключват с подписване на договора, а с неговото изпълнение. Практиката по европейските проекти показа, че не малко грешки се допускат при изпълнението и липсва достатъчен капацитет на възложителите да изпълняват техните задължения." Това заяви Малина Крумова,  и.д. директор на Дирекция "Централно координационно звено" към Министерския съвет по време на петата кръгла маса на тема "Модернизация на обществените поръчки", организирана от КСБ и в. "Строител". По думите й са необходими усилия по отношение на качеството на възложителите и капацитетът им за организиране на обществените поръчки. "Нека имаме предвид, че за да има добро провеждане  на обществените поръчки, трябва да има добро планиране. Те не оперират във вакуум, ЗОП не е единственият закон, с който трябва да се съобразяваме. Предстои ни да се научим, че провеждането на обществените поръчки може да върви с одобряване на проектните предложения. Новият закон осигурява добра среда, но трябва да може да го прилагаме, да заложим на електронизацията на обществените поръчки", обобщи Крумова.