Новини

Иво Кацаров, главен секретар на АОП: България е една от малкото държави, които ще успеят да транспонират европейските директиви навреме

България е една от малкото държави в ЕС, които ще успеят да транспонират европейските директиви за обществените поръчки навреме. Това заяви Иво Кацаров, главен секретар на Агенцията по обществените поръчки, по време на организираната пета кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“ от Камарата на строителите в България. „Предвид фактът, че ЗОП е изцяло нов, ще има период на напастване, но това не е причина да загърбване добрите му страни. Трябва да се създаде правилно разбиране на неговата философия“, добави той. „Концепцията на директивите е по-кратки процедури. Втората основна линия е за по-гъвкава оценка на предложенията“, подчерта Кацаров. Третата по значима насока е свързана с бързото възлагане на процедурите. Търсят се всичките въможности за допускане на повече лица до кандидатстване. „Електронизацията на поръчките е възникната почти до култ. Необходимо е да се търси централизация, където е възможно“, поясни главният секретар. Изпълният директор на АОП ще координира процеса на стандартизиране на документацията. Очаквайте подробности.