Новини

Андрей Цеков, зам. –председател на УС на КСБ: Регламентирането на статута на подизпълнителя е показателно за добрата връзка между КСБ и институциите

Новоприетият Закон за обществените поръчки отразява мъдростта и опитът на цяла Европа през последните четиридест години. Тук не е проявено голяма творчество при транспониране на европейските директиви. Успя да се съхрани принципността на проекта на ЗОП при приемането му. Това заяви Андрей Цеков, зам. – председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, по време на петата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“, организирана от КСБ. „Изразихме удовлетворение от някои разпоредби, които увеличават шансовете на малките и средните предприятия да участват в процедурите, от това, че се регламентира статута на подизпълнителя. Последното е показателното за добрата връзка между Камарата и институциите“, добави той. „Въвеждането на чл. 116 за изменение на договорите трябва да се приветства, но и да се изработят регламентите за неговото използване“, каза Цеков. „Правилникът на прилагане на ЗОП следва принципния дух на закона. Той коректно доразвива няколко основни инструменти и институти на нормативния акт“, поясни той. Портала за обществени поръчки, когато започне да функционира през 2017 г., ще е един основен инструмент за публичност. Чл. 33 ал. 1. въвежда забрана за оценка на срокове и т.н.