Новини

Бъчварова: Трябва да засилим борбата с трафикантите на мигранти

„Отчитаме последните развития като добър знак в посока постигането на единна и солидарна Европа“, подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова в началото на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС днес в Брюксел. Вътрешните министри обсъждат напредъка по мерките, които произтекоха от Европейския съвет с участието на Турция, както и развитието по вече прилаганите решения, свързани с миграционните процеси и борбата с тероризма. „Като част от споразумението с Турция трябва да търсим засилване на усилията по ограничаване  на трафикантските мрежи на турска територия“, подчерта още министър Бъчварова. Тя поясни, че по данни на Европол, близо 90% от мигрантите, които идват към Европа, са асистирани от организирани мрежи. Вицепремиерът Бъчварова отчете напредъка на Гърция по отношение на миграционната криза и подчерта пред колегите си необходимостта тя да бъде подкрепена не само хуманитарно, но и в организационен и логистичен план. Бъчварова отбеляза възможността да се отворят алтернативни маршрути на мигрантските потоци, включително и през България. Тя увери колегите си, че българското правителство е предприело необходимите мерки и има готовност за реакция при необходимост. Същевременно вътрешният министър  настоя,  в случай на пренасочване на маршрутите, България да получи от ЕС съизмерима по обем и характер подкрепа, каквато се предоставя на Гърция. Съветът на вътрешните министри продължава да заседава. Предстои обсъждането на регламента за създаване на европейска гранична и брегова охрана, борбата с тероризма и предложението за изменение на Директивата относно контрола на придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия.