Новини

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност.  Парламентарната група на ДПС предлага временните синдици да публикуват на електронната си страница доклада от проверката на банковата несъстоятелност. От ДПС предлагат разпоредбите по този закон да се отнасят и за заварени производства и сключени по тях договори. Според вносителите измененията са продиктувани от обществения интерес и са естествено продължение на политиката на ДПС за осветляване на всички факти и обстоятелства отнасящи се до фалита на КТБ. Основната цел на предложените промени от ГЕРБ са свързани с осигуряването на възможно най-кратък срок на справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката. От ГЕРБ считат за необходимо да се предвиди обявяване на всички списъци, съставяни от синдика. След изчерпване на законодателната част ще се проведе петъчния парламентарен контрол. Той ще започне в 11.00 часа. В него ще вземе участие премиерът Бойко Борисов. Той ще отговори на питане във връзка с проведеното учебно занятие между армейски части и дирекция на МВР под наименование „Граница 2016 г” .