Новини

Ръководствата на КТ „Подкрепа” и на КНСБ провеждат срещи с евродепутатите от България в Народното събрание

Ръководствата на КТ „Подкрепа” и на КНСБ провеждат срещи с евродепутатите от България в Народното събрание. Поводът за разговорите е желанието на двете организации да обсъдят с депутатите Апела на Европейската конфедерация на профсъюзите за насърчаване, зачитане, както и законодателни промени за защита и гарантиране на фундаменталните права на работниците и служителите на европейско и национално ниво. Предложенията на КТ „Подкрепа” за дебат са: 1. Засилване ролята и ефективността на социалния диалог и на колективното трудово договаряне. 2. Уеднаквяване на правата на работещите по служебно правоотношение с тези на работещите по трудово правоотношение. 3. Актуализиране на правото за колективно действие при трудови спорове, като например създаване на специализирани трудови съдилища. По-строги изисквания за спазване на трудовото законодателство, включително и в мултинационалните компании, чрез засилване ролята на контролните органи, в т. ч. и на социалните партньори. 5. Прилагане на добри европейски практики - създаване на паритарни секторни социални фондове чрез механизма на колективното договаряне. 6. Разширяване и доразработване на Европейската стратегическа рамка за безопасност и здраве 2014-2020 г. до Европейска стратегия за безопасност и здраве при работа. 7. Противопоставяне на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) и на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA). 8. Противопоставяне срещу приемането на промени в регламентите на Европейския съюз и срещу въвеждането на двойни стандарти спрямо местни работници, работници емигранти и командировани работници в отделни страни-членски на ЕС. 9. Подкрепа на инициативите на ЕКП за гарантиране и развиване на: свобода на сдружаване; право на КТД; право на колективно действие; достойни и сигурни условия на труд; право за информиране и консултиране; право на социална сигурност По време на събитието ръководството на КТ „Подкрепа” изложи и своите мотиви по направените предложения. Ръководствата на КТ „Подкрепа” и на КНСБ се срещнаха с евродепутатите от групата на Европейската народна партия /Християндемократи/ и ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на ПГ „Реформаторски блок” и с евродепутатите от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите с ръководството на ПГ „БСП лява България”. По-късно днес те ще разговарят и с евродепутатите от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и ръководството на ПГ „ДПС”. Очаквайте подробности.