Новини

Административните съдии и съдебни служители в Перник влязоха в обновена и модерна сграда

Вярвам, че обновената съдебна сграда в Перник, в която магистратите и съдебните служители на административния съд ще ползват изцяло нови и модернизирани съдебни зали и помещения ще даде възможност гражданите и юридическите лица да получават по-качествено правно обслужване. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева днес при официалното откриването на  надстроения етаж на съдебната палата в Перник, където вече се помещава Административния съд-Перник. Финансирането по реализиране на проекта е осигурено от бюджета на Министерството на правосъдието. Сред гостите на церемонията бяха и председателят на Върховния административен съд Георги Колев, представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов, областният управител на Перник Александър Александров, кметът на града Вяра Церовска и председателят на общинския съвет Иво Савов. Заместник-министър Мичева-Русева благодари на служителите от Административния съд, както и на Окръжен и Районен съд-Перник за проявеното търпение и разбиране във връзка с дългия период на строителство, обусловен от конструктивни проблеми и необходимост от допълнително укрепване на цялата сграда. За нуждите на Административния съд-Перник е надстроен етаж с площ около 1000 кв. м. в съдебната сграда в града, на който са разположени две съдебни зали, кабинети за съдиите и председателя на съда, адвокатска стая, деловодство и архив. Част от изпълнените строително-ремонтните дейности са свързани и с монтиране на стъклен купол върху  покривното пространство, както и панорамен асансьор в сградата. Оборудването с техника и мебели на новите помещенията е финансирано от ВСС. Представляващият съвета Димитър Узунов припомни, че с последните промени в Конституцията основната грижа за стопанисването на съдебните сгради ще премине от Министерството на правосъдието към ВСС и обеща от името на Съвета, че той ще бъде добър стопанин. Председателят на Върховния административен съд Георги Колев благодари на административните съдии за работата им, както и на председателя на Административен съд-Перник Игнат Георгиев, за усилията му свързани с организацията по обзавеждането на помещенията.