Новини

Мониторинговият доклад на ЕК в сектор "Образование" отчита положително промените в професионалното образование

България прави промени в законодателството си за професионално образование и обучение и въвежда допълнителни законодателни мерки за прилагане. Степента на участие на възрастни в дейности по учене през целия живот, каквото е и професионалното образование, е втората най-ниска в Европа при значителна разлика между ( 1,8 % срещу средно 10,7% в Европа). По-зле от България е само Румъния. Участието на учениците от горните класове на средните училища в професионалното образование в същото време е малко по-високо от средното за ЕС – 52% при 48,9 в Европа. Това са само част от резултатите от мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектор "Образование", който бе представен от Франческа Крипа и Флорин Попа, чиновници в ЕК, този следобед в НДК. Събитието даде начало на тазгодишното изложение „Образование без граници“ което се провежда от 11 до 13 март. На него присъстват около 200 представители на всички нива на образователната система – ректори на български университети, директори на училища от цялата страна, началници на Регионалния инспекторат по образованието и инспекторати от цялата страна, представители на местната власт и др. По данни от доклада България е сред държавите в Европа с най - голям брой завършили висше образование млади хора, заемащи длъжности, които не изискват такава квалификация. А назначените на работа след дипломирането си е 52,6% за страната и 70,8% за ЕС. Според изследванията, българските студенти учат в 6 от общо 52 професионални области. Предпочитаните са икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм. Българските ученици са с най - ниските резултати в Европейския съюз по природни науки, умението си по четене и математика. По данни от международно проучване 40% от 15-годишните в страната са неграмотни, следователно не могат да усвоят и анализират, прочетеното от тях. Близо 44% са неграмотни в областта на математиката.