Новини

Днес, кметът на столичния район „Триадица“ Николай Терзиев проведе работна среща с Инициативен граждански комитет „Манастирски ливади – изток”

По време на срещата са обсъдени няколко важни за квартала въпроси. Взето е решение следващата седмица да бъде сформиран Обществен граждански съвет към Район „Триадица“. Всеки месец Съветът ще обсъжда въпроси, свързани с района, като приоритетно неговата работа ще започне с кварталите „Манастирски ливади“ и „Кръстова вада“. Кметът на район „Триадица“ пое ангажимент до 15 дни да бъде отворен отново пешеходния достъп в кв.“Манастирски ливади – изток“ към бул.“Тодор Каблешков“. До края на месец март ще бъдат предприети и действия за обезопасяване на пешеходния достъп по ул.“Боянски водопад“ до приключване на процедурата по отчуждаване. За реализиране на връзката на кв.“Манастирски ливади – изток“ с бул.“Тодор Каблешков“ се предвижда процедура по отчуждаване на терен, попадащ в поземлен имот 1109, кв.2, отреден за изграждане на улица, но в момента частна собственост. Доклад за това ще бъда разгледан в постоянната комисия към Столичен общински съвет по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика на предстоящото й заседание и след това на заседание на Столичен общински съвет на 17 март 2016г. На срещата бе обсъден и въпросът за прекратяване на дейността на бетоновия възел на територията на квартала. Николай Терзиев информира гражданите, че район „Триадица“ е започнал действия за прекратяване на договора с бетоновия възел, който е разположен на общински терен, като е връчено писмо до фирмата, наемател, да пристъпи към действия по демонтиране на бетоновия възел. Внесено е и предложение за промяна на статута на същия терен за озеленяване. Целта е превръщането му в парк с детска площадка.