Новини

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на България и Австрия посетиха границата ни

"Обединени сме около разбирането, че сигурността на външните граници е важно условие за намаляване на бежанските потоци и за решаване на проблемите, с които се сблъскваме", заяви министър Бъчварова по време на посещението на границата в района на Елхово. Заедно с министъра на отбраната, те показаха на своите колеги от Австрия –вътрешния министър Йохана Микъл-Лайтнер и министъра на отбраната Ханс Петер Доскоцил, управлението на външната за ЕС българска граница. Те посетиха зоната на отговорност на РДГП Елхово. Министрите разгледаха и преградното съоръжение в района. Милъл-Лайтнер подчерта, че "ако България не беше изградила това съоръжение, в момента миграционният натиск можеше да мине и през тази граница." Тя посочи, че обща цел на Европа е да се спре неконтролирания поток мигранти през Европа". "Имахме възможност да видим днес как се охранява българската граница - обезпечаването с преградно съоръжение, технически средства и високия професионализъм на служителите", поясни федералният министър. Министър Микъл-Лайтнер очерта основни направления, по които Австрия ще подкрепи страната ни - сигурност на границите ни, сътрудничество в борбата с каналджийството и съдействие при установяването на фалшиви документи за самоличност. Тя поздрави българското правителство и за изграденото добро взаимодействие между МВР и МО, което, според нея, е изключително важно в една такава чувствителна ситуация. Федералният министър на отбраната Доскоцил, от своя страна, посочи, че е изключително важно да се охранява добре външната граница на ЕС и да се води борба с трафикантите на хора. "Можем само да поздравим българското правителство за мерките, които е предприело", заяви още той след като се запозна на място с управлението на българската граница. Според него всички договорености за подкрепа, които са валидни и се прилагат към Гърция би следвало да се прилагат и към България. Министрите се обединиха около позицията, че единствено общите условия по цялата външна граница на ЕС могат да направят решенията ефективни.