Новини

С две седмици се удължава общественото обсъждане по Закона за туризма

Поради големия обществен интерес и за да бъде намерен баланс в направените предложения, както и за да бъдат прецезирани отделните текстове, общественото обсъждане по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма ще бъде удължено с две седмици и ще продължи до 28 март 2016 г. Това разпореди днес министърът на туризма Николина Ангелкова. Към момента никое от направените предложения като текстове за изменение на нормативния документ не е окончателно, а мнения по тях могат да бъдат направени с изпращане на e-mail на адрес: d.petrova@tourism.government.bg. Паралелно с това екипът на Министерството на туризма се ангажира да обсъди всяко едно от направените предложения, както и продължава оперативните срещи с всички заинтересовани страни. През идващата седмица на подобно обсъждане ще бъдат поканени и представители на екологични организации с цел да се дискутират правилата за къмпингуване, които да бъдат заложени в бъдещия нормативен документ, както и предложенията в чл. 207а, с които се прецезират глобите и наказанията за къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън определените за целта места. Припомняме, че ограничения за т.нар. “диво къмпингуване” към момента се въвеждат в редица законови и подзаконови нормативни актове, а бивакуването е забранено в националните и природните паркове според Закона за защитените територии, както и на териториите на някои общини. Важно е да се подчертае, че както предложението за въвеждане на нов чл. 207а, така и останалите текстове в проекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, все още не са окончателни и са обект на обсъждания със заинтересованите страни. Трябва да се има предвид, че всички текстове, по които не бъде постигнат консенсус ще отпаднат и няма да бъдат предлагани за окончателно обсъждане в Министерски съвет и Народното събрание по законово установената процедура. Законоустановеният срок за обществено обсъждане на предложените промени в Закона за туризма изтичаше на 15 март 2016 г. Преди неговото официално публикуване бяха проведени редица срещи с представители на туристическия бранш и други ангажирани институции. Това е и основният нормативен акт в сектор туризъм, който въвежда регулации и регламентира дейността в отрасъла. Именно по настояване на бранша през последната година се работи усилено за промени в него, които да изчистят допуснатите нормативни несъвършенства и да подобрят работата в сектора.