Новини

Цацаров започна проверки на екопроекти

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка по публикации в медиите за съмнително управление и разходване на средства от Европейския съюз, съобщиха от прокуратурата. На 6 януари 2016 г. във вестник „Труд“ е публикувана статия „Половин милион взели „еколозите“ за 60 лалугера“. В статията са изложени факти по проект на Министерство на околната среда и водите. „Поредна скандална поръчка, облагодетелствала зелената мафия разкри „Труд“. Приятели и роднини усвоили почти половин милион лева да развъждат вредители, като в центъра отново е лесовъдът Тома Белев. Историята започва през 2009 г., когато дирекция на Природен парк „Сините камъни“ печели 470 000 лева държавни и европейски средства по програма  Околна среда, за да възстановява хабитата на лалугерите, като от тях усвоява 412 000 лева. Изглежда експертите в министерство на околната среда и водите не са се трогнали от абсурдната аргументация, имайки предвид, че лалугерите са същинска напаст в България и се срещат под път и над път, унищожавайки земеделските посеви. … Интересното е , че дори еколозите отбелязват роящите се навсякъде лалугери, като над 1000 от тях били нападнали близко голф игрище. Това е посочено на сайта на НПО на Тома Белев, където гордо е отчетен резултатът, че 60 лалугера са хванати от голфа и преместени в парк“Сините камъни“ – се твърди в статията от 6 януари 2016 г. На 8 януари 2016 г. в електронното издание на в. “Труд“ е публикувана статия „Еколозите с нов удар – мътят яйца на костенурки за милион лева“. Статията съдържа информация за проект на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)- договарящ орган, Община Сливница - бенефициент и Сдружение за дива природа „Балкани“ - партньор по проекта. Проектът е “Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” и е на  стойност почти 1 000 000 лева. Изложени са факти относно изпълнителите и партньорите по проекта, навеждащи на съмнения относно законосъобразното упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз. „Проектът включва девет дейности, като основните са закупуване на 9 декара ливади и изкопаване на хралупи за лалугери, поставяне на слънчеви панели, с които да се топлят яйцата на костенурки, изграждане на поилки за костенурки, преброяване на риби и безгръбначни в Алдомировското блато, повдигане на гнезда на птици, улов на дардавци, организиране на експедиция за търсене на диви сухоземни костенурки в блатото, внасяне на генетичен материал от блатна перушина и други. Лалугер да си в България на днешно време. Не само че ти косят любимата ливада и те извозват от нея до близкото голф игрище и обратно със сливенска “Тойота”, ами вече ти копаят и хралупа безплатно. За 900 000 лева.“ е посочено в статията от 8 януари 2016 г. В статия от 12 януари 2016 г. в електронното издание на в.“Труд“, озаглавена „Зелените прибират нови 430 000 лева от безсмислен проект на екоминистерството.“ са изложени факти за проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“. „Този път бенефициент е българо-швейцарската фондация“Биоразнообразие“. Тя е известна като една от най- добре финансираните организации с дейност насочена основно срещу българските зимни ски курорти…Основният резултат от проекта е откритието, че ски и туристическите зони, както и лифтовете са основните заплахи за разпространение на глухара и не трябвало да бъдат забранени. Един от изводите е, че видите ли, ски пистите ограничавали териториите на глухарите за „токуване“ /чифтосване/. Други важни неща, открити след усвояването на почти половин милион лева, засягат диетата на глухара – менюто на големите включвало пъпки и листа на бял бор и смърч… При положение, че това са все неща, които ги пише в учебниците по биология, наистина ли е било нужно МОСВ да даде близо половин милион лева.“ е посочено в статията от 12 януари 2016 г. Разпоредената от главния прокурор проверка по реда на надзора за законност по трите проекта на МОСВ е извършена от Върховна административна прокуратура. При тази проверка ВАП изиска цялата документация по проектите  от  Министерство на околната среда и водите. Проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” е  на стойност 918 243 лева, като 780 507 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 137 736 лева са осигурени от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца, като за осъществяването му са изразходвани 712 213 лева. Проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“ е с договарящ орган МОСВ, а бенефициент  е Българска фондация „Биоразнообразие“. Общата стойност на проекта е 437 962 лева, като 372 268 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 65 694 лева са осигурени  от републиканския бюджет. От изисканите документи от МОСВ е потвърдена и и информацията от статията за лалугерите. След приключване на проверките от ВАП и анализ на фактите, изложени в статиите и в документите, изискани от МОСВ, са потвърдени съмненията в законосъобразността при упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз. Поради това  Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да извърши одит на дейностите по управление и разходване на средствата по трите проекта. Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредба №Н-2/2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на ЕС, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е оправомощения орган, компетентен да извърши необходимите за целта контролни действия по отношение на посочените два проекта.