Новини

НКЖИ започва ремонт на жп гара Сливен

На 15.03.2016 г. (вторник), генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Милчо Ламбрев, в присъствието на областния управител на област Сливен Татяна Петкова и кмета на община Сливен Стефан Радев, ще даде официален старт на строително-ремонтните дейности на железопътна гара Сливен. Ремонтът се осъществява със средства от Държавния бюджет за НКЖИ. Стойността на обекта възлиза на  2 786 110 лв. и е най-голямата инвестиция в сградния фонд на Компанията през последните години. Предвиденият срок за изпълнение е 210 календарни дни. Приемното здание на жп гара Сливен е строено през 1963 год. и оттогава до сега са извършвани само частични ремонти. Събитието ще се състои от 12.00 ч. на жп гара Сливен.