Новини

АО "Русатом сервис" и АЕЦ "Козлодуй" подписаха договор за оценка на оборудването

АО „Русатом Сервис“ и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД подписаха договор за изпълнение на дейностите за оценка на програмите за контрол на състоянието на метала и провеждане на оценка на конструкциите, системите и компонентите (КСК) на оборудването на втори контур на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“. За изпълнение на дейностите по договора в качеството на експертна организация ще бъде привлечено обединението „НПО ЦКТИ“ (град Санкт Петербург), което ще направи анализ на безопасността, изчисленията и количествената оценка на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността и производството на електроенергия. На площадката на АЕЦ „Козлодуй“ бе проведена стартова среща със специалистите от централата. По време на срещата проектният екип от АО „Русатом Сервис“ и специалистите от АЕЦ „Козлодуй“ представиха основните участници от новия проект, обсъдиха въпроси по дейностите и планираха основните мероприятия за подготовката на плановия ремонт през 2016 г. (ППР-2016). Именно в хода на плановия ремонт на Пети енергоблок ще бъде направен анализ и оценка на състоянието на елементите на турбините К-1000-60/1500-2, ОК12 и сепараторите-паропрегреватели. Настоящият договор се явява отделна част от втория етап на основния проект за удължаване на срока на експлоатация на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“.