Новини

Взехме нов външен дълг

България взе близо €2 млрд. нов външен дълг от международните пазари, съобщи Факти.бг, позовавайки се на пресцентъра на финансовото министерство. Новият дълг е разпределен в два вида книжа. Стойността на продадените 7-годишни облигации е €1,144 млрд., а емисията се допълва от транш от 12-годишни облигации на обща стойност €850 млн.. Новият дълг ще бъде използван за рефинансиране на стари задължения, покриване на дефицита и евентуално - за ликвиден буфер след оценката на качеството на активите в банковата система. Ако не се наложи държавата да осигурява ликвидна подкрепа, част от новия дълг ще бъде използвана за плащането на голям падеж през януари догодина. Състоянието на пазарите и възможността за евтин дълг провокира финансовото министерство да избере именно този момент за излизане на външните пазари. При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари. След тази транзакция броят на емитираните български облигации на международните капиталови пазари достигна седем, в резултат на което беше допълнена евровата бенчмаркова крива на държавата. Транзакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на Европейската централна банка от миналата седмица.