Новини

Европейският съвет очаква България да приеме антикорупционен закон

Европейският съвет приветства докладите на Европейската комисия за напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Съветът оценява продължаващото добро сътрудничество на България и Румъния с Комисията и с другите държави членки в рамките на механизма. В прессъобщението се казва, че се отчитат окуражаващи стъпки за провеждане на реформи в двете страни, но България трябва да ускори процесите. Като плюс се отчита изменението на Конституцията, прието с голямо мнозинство от Народното събрание през декември 2015 г., което е стъпка според експертите към реформата на Висшия съдебен съвет. От ЕС очакват резултати в сферата на борбата с корупция. Неотложен приоритет трябва да бъде приемането на закон за борба с корупцията. По отношение на борбата с организираната престъпност, усилията трябва да бъдат ускорени, по-специално чрез повишаване на професионализма на правоприлагането, и устойчиви, ефективни и успешни разследвания. Въз основа на вече постигнатия напредък Съветът призовава за ускоряване на усилията за справяне с всички препоръки, изложени от Комисията в доклада и очаква конкретни стъпки и осезаем напредък от България преди следващия доклад на ЕК. Съветът изтъква отново, че механизмът за сътрудничество и проверка продължава да бъде от основно значение за постигане на напредък. Той остава подходящ инструмент за подпомагане на държавите членки в съответните им усилия за реформи.