Новини

Министър Василева е на работно посещение в Брюксел

В рамките на работното си посещение в Брюксел министър на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с вицепрезидента на Европейската комисия Кристалина Георгиева, с комисаря по регионална политика Корина Крецу и с комисаря по околна среда Кармену Вела.   Комисар Георгиева оцени усилията на българското правителство и в частност на Министерството на околната среда и водите за успешното приключване на оперативните програми през първия програмен период и насърчи стремежа активно да се работи за стартиране на проектите по новите.   Комисар Крецу даде висока оценка по отношение на постигнатите по Оперативна програма „Околна среда“ резултати вследствие на ускореното й изпълнение в рамките на 2015 г. Комисарят изрично подчерта, че през изминалата година екипът на МОСВ е успял не само да компенсира забавянето, но и да постигне едни от най-високите резултати както във финансово отношение, така и като реализирани инфраструктурни обекти.   Комисар Вела приветства напредъка на България в прилагането на европейското екологично законодателство, подчертавайки, че в резултат от положените усилия от българска страна само през последната година ЕК е затворила 6 наказателни процедури в областта на околната среда. Обсъдена беше и новата законодателна инициатива на ЕК, свързана с пакета „Кръгова икономика“.