Новини

Доклад на ЕП предлага обща система за искания за убежище с национални квоти

Европейската система за предоставяне на убежище към момента не успява да се справи с все по-големия брой пристигащи мигранти и затова е необходима радикална промяна на правилата от Дъблин, стана ясно по време на заседанието на комисията по граждански свободи в ЕП. Депутатите предлагат създаването на централизирана система за събиране и разпределяне на исканията за предоставяне на убежище. Бежанците биха били разпределяни от регистрационни центрове, а всяка страна в ЕС би могла да има национална квота, съобщават от ЕП. Предложението за промяна на Регламента от Дъблин, който определя коя страна е отговорна за разглеждането на съответното искане за убежище, бе направено в гласувана от комисията резолюция. Текстът, подготвен от Роберта Мецола (ЕНП, Малта) и Кашету Киенге (С&Д, Италия), бе одобрен с 44 гласа за, 11 гласа против и един въздържал се. “Положението е изключително тежко. Миналата година в нашите морета са се удавили 3 771 души. Тази година вече са умрели над 450 души, включително 77 деца. Като политици имаме дълг да направим така, че тези хора не са просто безименна статистика. Това са реални хора, с реален живот. Всички ние трябва да се справим по-добре – равнодушието не е алтернатива. Време е за действия във всеки един аспект – и за това призовава този доклад“, заявява Мецола. “Европа трябва да приеме цялостен подход към миграцията, основан на принципа на солидарността между държавите. Нужно е общо управление, което прилага принципа на солидарността, разпределя отговорността равномерно и поставя ценността на живота и на основните права в центъра на процеса“, каза Киенге. Докладът посочва, че настоящата система на предоставяне на убежище в ЕС не отчита особено силния миграционен натиск в страните с външни граници. Депутатите настояват за промени, за да гарантират справедливостта на системата, споделянето на отговорността, солидарността и бързото разглеждане на исканията за убежище. През 2015 г. 1,83 млн. души са били забелязани в опити да пресекат по нерегламентиран начин външните граници на ЕС (в сравнение с 282 500 души през 2014 г.), а ЕС, Норвегия и Швейцария са получили общо 1,4 млн. искания за предоставяне на убежище. Миграционният натиск нараства прогресивно от април 2015 г.   Преселване на търсещи убежище от страни в и извън ЕС Приетият в парламентарната комисия текст призовава страните-членки да изпълнят поетите задължения за преселване на бежанци. Депутатите посочват, че до 3 март 2016 г. са били преселени само 660 от 106 000 търсещи убежище, които очакват преразпределение от Италия и Гърция в други страни от ЕС. По отношение на приемането на бежанци от страни извън ЕС, комисията по граждански свободи заявява, че ЕС се нуждае от „обвързващ и задължителен законодателен подход“, и изтъква, че за да има ефект, той трябва да обхваща достатъчен брой бежанци като дял от общия брой търсещи убежище в ЕС. Относно функционирането на регистрационните центрове, известни като „горещи точки“, комисията призовава за техническа и финансова помощ за страни като Италия и Гърция, които посрещат бежанците, за да могат те да регистрират всички мигранти, и приканват тези страни да приемат подобна помощ. Депутатите подчертават, че децата, и най-вече тези от тях, които пътуват сами, са особено уязвими, и призовават за защита на малолетните от насилие и експлоатация.   Шенген Докладът изразява тревога от решението на някои страни-членки да затворят вътрешните граници и да въведат временни проверки, тъй като подобни мерки поставят под въпрос нормалното функциониране на Шенгенската зона на свободно движение.   Връщане на мигранти Депутатите се обявяват за нови общоевропейски споразумения за обратен прием на мигранти, които по тяхно мнение трябва да имат предимство спрямо двустранни споразумения между страни-членки, от една страна, и страни извън ЕС, от друга. Мигрантите следва да бъдат връщани, само ако страната, в която те бъдат приемани обратно, е безопасна, настоява текстът.   Следващи стъпки Докладът ще бъде поставен на гласуване от целия Парламент на следващото пленарно заседание, което ще се проведе от 11 до 14 април в Страсбург.