Новини

Кандидатите за главен архитект на София представят своята визия за развитието на града

Росица Георгиева Кандидатите за главен архитект на София  представят своята визия за развитието на града. Това става в рамките дискусия  на тема „София – Европейска архитектурна перспектива”. В рамките на три минути всеки един от кандидатите трябва да представят каква ще е видимата промяна в града след 3 години и половина, когато изтича мандатът им. Според арх. Николай Яръмлъков Витоша трябва да се управлява от Столична община. Той подчерта, че планината е държавна публична собственост, но трябва да се управлява от общината. Арх.Иван Шишков се обяви за развитието на метрото, на електротранспорта, продължаване на велоалеите и развитие на зелената система на града. Арх. Огнян Тунтев каза, че за да има промяна в града първо трябва да се отговори на въпроса „какво е София“. Според него, при взимането на решения за развитието на града трябва да съответстват на историята, да пращат и послания в бъдещето. Арх. Николай Пърпов каза, че първо трябва да се създаде триизмерен модел на града, за да се види къде са слабите места и на базата на това да се  взимат решения. „Всяко решение трябва да има максимално удобрение от обществото“, кацза още той. Арх. Иван Нестеров се обяви за законност, достъпност и прозрачност в дейността на бъдещия главен архитект. „Ние всички, движейки се пеша, чувствам липса на достъпност на публичните пространства. Първо, трябва да се види докъде са стигнали процедурите за изработване на общи устройствени планове на райните на София. Много лесно е да гадаем за бъдещето, но аз съм практик и предпочитам да изградя настоящето“, каза още той. Арх. Иван Моев определи сред  своите приоритети удължаването на първия лъч на метрото до Симеоновския лифт. Според него, трябва да се работи за удължаване на първия лъч на метрото към индустриалната зона в Божурище и след това до Банкя. Арх. Ивайло Мишев се обяви за запазване на зелените зони в София и припомни Плана „Мурсман“. Според него, трябва да се работи за оптимизиране на транспорта в София. „Трябва да се направи един анализ на миграцията на хората по отношение на тяхнвата заетост. Когато човек погледне София от самолет трябва да вижда един зелен град с транспортни връзки“, каза още той. Арх. Влади Калинов обяви, че ще работи за превръщането на София в интелигентен град, ще работи за екологичен градски транспорт. „Искам да работя за развитието на градския център- да обособим зоните за бизнес, зоните за високо строителство. Искам да работим в посока за устойчиво развитие на града“, подчерта Калинов. Арх. Бойко Кадинов се обяви за това София да бъде в листата на ЮНЕСКО със защитено историческо наследство. Според него, мандатът на един главен архитект не трябва да бъде повече от 3-4 години. „Предлагам да се посадят 1 млн. дървета в София“, каза арх. Кадинов. Арх. Стефан Добрев се обяви София да запази своите паметници, но те да се развият чрез развитието на цели ансамбли. „София трябва да съчетава функционалност и качествени пространства. Трябва да се справим с транспортните проблеми в града. Трябва да се използва зеленият ресурс на града за превръщането на града в зелен град“, каза още той. Според него, частните имоти в парковете ведната трябва да се одържавят. Арх. Георги Бакалов обясни, че трите главни въпроса за развитието на града са архитектурното наследство на София, транспортът чрез решаване на въпроса с паркирането и развитие на система за отдих- връщане на връзките между София  и Витоша. Дискусията продължава с отговори на въпроси на граждани, които присъстват в залата.