Новини

Правна комисия прие ратифицирането на споразумение, свързано с ВиК сектора

С пълно мнозинство от 12 души „за“ парламентарната Комисия по правни въпроси прие да бъде ратифицирано  Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното раз витие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие подписано на 23 февруари 2016 г. Документът бе представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. „Стойността на споразумението е 3 млн. лв.“, каза зам.-регионалният министър. То ще бъде изпълнявано в рамките на 28 месеца. Споразумението предвижда консултантски услуги, чрез които трябва да се създадат условия за създаване на механизми за подобряване и увеличаване на ефективността на ВиК отрасъла. Целта е „да се смекчат краткосрочните и дългосрочните въздействия на цените върху потребителите“, пише в мотивите към документа. Предвижда се да бъде направен сравнителен анализ на ВиК опираторите. „Не е правен досега пълен анализ в сектор ВиК“, обясни зам.-минисър Никорай Нанков, пояснявайки, че е имало само частичен такъв. Дейностите по споразумението ще се изпълняват в рамките на проекст „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на приоритетна ос „Води“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез проекта трябва да бъде изготвена стратегия за финансиране на отрасъла както и механизми, за да бъде намалено въдействието на цените вследствие от реформата в сектора. Друга цел е регулаторният капацитет да бъде укрепен, за да бъде подобрена дейността на ВиК отрасъла; трябва да бъдат изготвени и указания за преглед на бизнес плановете по новата регулаторна рамка за париода 2017-2021 г.