Новини

195 проектни предложения са подадени в рамките на първата покана по програмата за трансгранично сътрудничество с Турция

Огромен интерес от страна на бенефициентите отчете Управляващият орган на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за програмния период до 2020 година. В рамките на първата покана за подаване на проектни предложения са кандидатствали 195 проекта. Тя беше отворена на 16-ти ноември 2015 г. с краен срок до днес - 16 март 2016 година. Нейният бюджет е над 11 млн. евро като ще бъдат финансирани проекти и в двете приоритетни оси – „Околна среда“ и „Устойчив туризъм“. Общият бюджет на програмата в настоящия програмен период възлиза на близо 30 млн. евро. В рамките на програмен период 2007-2013 бяха отворени три покани за набиране на проектни предложения и са сключени общо 138 договора на обща стойност над 30 млн. евро. Над 100 са успешно приключилите към момента проекти, като програмата е със срок на изпълнение 31 декември 2016 г. С изпълнението на проектите са постигнати резултати с реална полза за трансграничния регион: подобрена социална, образователна и екологична инфраструктура, повишен капацитет за съвместна работа, сближаване на хората от граничните региони чрез организиране на съвместни прояви.